Bcomex Hrs Ca - employment agency

GIỚI THIỆU CHUNG

Bcomex international hrs, Là một phần của công ty đầu tư quốc tế BGI.INC. được thành lập chính thức từ ngày 04/05/2009. Theo quyết định thành lập của chủ tịch CTY TNHH ĐT QT BGI.INC số 08 ban hành ngày 02/05/2009. Hoạt động phối hợp , liên kết, đào tạo với Mis education skill jobs để đào tạo ra các công nhân lành nghề và cung cấp cho các chủ lao động tại Canada, Úc, Việt nam, Hàn quốc. Nhân sự của chúng tôi có thể đáp ứng các tiêu chuẩn mà nhà tuyển, cơ quan di trú dụng đưa ra trong một số lĩnh vực sau.